למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

שפה וקוגניציה
מספר קטלוגי
10956-505-1
תחום: מדעי החברה
 

שפה וקוגניציה

כותבת:

הספר שפה וקוגניציה מציג את יחסי הגומלין שבין הבלשנות התיאורטית לבין המחקר החדשני במדעי הקוגניציה, תוך כדי עיסוק בתופעות מרכזיות בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר והסמנטיקה. ההתמקדות במבנה ההברה מעוררת את הדיון בשאלת הממשות הפסיכולוגית של התיאוריה הבלשנית ובסוגיית האוניברסליות של הידע הלשוני. ההתחקות אחר מבנה המילים, אחסונן ועיבודן חושפת את הוויכוח הער בין תיאוריות סימבוליות לקונקציוניסטיות בתחום השפה.

הבנת משפטים הכוללים פסוקיות זיקה אצל דוברים בריאים לעומת אנשים הסובלים מאפזיית ברוקה, מציגה, בין היתר, את התרומה של מחקרים נוירו-בלשניים המשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ( FMRI,ERP ) לצד מחקרים התנהגותיים העושים שימוש מתוחכם בטכניקות הטרמה. לבסוף, הדיון ברכישת טווחי הכמתים בשפות השונות שופך אור על כמה תיאוריות למידה.

התמה המרכזית העוברת לאורך הספר היא שמצד אחד לא ניתן לחקור את השפה בהקשר הקוגניטיבי בלי להסתמך על תיאוריות בלשניות, ומצד שני התיאוריות הבלשניות נדרשות לעמוד במבחנים אמפיריים הנשענים על שיטות המחקר של המדעים הקוגניטיביים.

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה