למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פסיכולוגיה של השואה: מקראה
מספר קטלוגי
10920-501-3
 
 

פסיכולוגיה של השואה: מקראה

עורכים:

המאמרים ופרקי הספרים במקראה מבקשים להציג היבטים שונים של התחום המורכב שקראנו לו בשם "פסיכולוגיה של השואה". אנו מציגים כאן עבודות אמפיריות ותאורטיות של היסטוריונים, חוקרי תרבות ופסיכולוגים הבוחנים את התנהגותם של מחוללי השואה, הקרבנות, הניצולים והעומדים מן הצד - קודם לשואה, במהלכה ולאחריה. זאת מתוך כוונה להציג נקודות מבט מדיסציפלינות שונות הדנות בשואה ובהשלכותיה על החברה האנושית.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק