למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה- 20
מספר קטלוגי
10918-001-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה- 20

כותב:

הספר דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה- 20 עוסק בתמורות הדמוגרפיות במדינות ערב ובמדיניות האוכלוסין שלהן במאה ה- 20, בעיקר במחצית השנייה, עת השתחררו מהשלטון הקולוניאלי וזכו לעצמאות מלאה. תמורות אלה גרמו למדינות ערב קשיים כלכליים רבים והטביעו את חותמן גם בתחום הפוליטי - הפנימי, הבין-ערבי והבינלאומי. במחצית השנייה של המאה ה- 20 החריפה הבעיה הדמוגרפית בהתמדה וגילוייה העיקריים היו גידול מתמיד בשיעורי האבטלה ולחץ גובר על התשתיות הפיסיות.

בראשית המאה ה- 21 נעשתה סוגיה זאת למוקד הבעיות הכלכליות-החברתיות של מדינות ערב. להבנת בהעייה הדמוגרפית יש איפוא תפקיד מכריע בהבנת התהליכים שהחברות הערביות עוברות במגוון תחומי חיים. ספר זה עוסק בניתוח התהליכים האלה, ובייחוד בסימביוזה שביניהם.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק