נרטיב: עיון רב-תחומי
מספר קטלוגי
10916-502-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

נרטיב: עיון רב-תחומי

כותבת:

מושג הנרטיב חרג זה מכבר התאוריה של הסיפורת וחדר למגוון של תחומי ידע. על רקע הנרטולוגיה הסטרוקטורליסטית הקלאסית, בוחנת סדרה רב-תחומית זו את גלגוליו של המושג בארבעה תחומים: משפט, היסטוריה, פסיכולוגיה של שיח ונטולוגיה פוסט-קלאסית. באמצעות קריאה צמודה וביקורתית ודיון תאורטי ב- 16 מאמרים, עוקב הספר אחר אופן השימוש במושג הנרטיב ואחר המובנים השונים שניתנו לו, ואגב כך בוחן את תפקיד הסיפור בשלל היבטיה של החוויה האנושית.

329 עמודים

תאור הקורס

נרטיב: עיון רב-תחומי

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק