למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

נרטיב: עיון רב-תחומי
מספר קטלוגי
10916-502-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

נרטיב: עיון רב-תחומי

כותבת:

מושג הנרטיב חרג זה מכבר התאוריה של הסיפורת וחדר למגוון של תחומי ידע. על רקע הנרטולוגיה הסטרוקטורליסטית הקלאסית, בוחנת סדרה רב-תחומית זו את גלגוליו של המושג בארבעה תחומים: משפט, היסטוריה, פסיכולוגיה של שיח ונטולוגיה פוסט-קלאסית. באמצעות קריאה צמודה וביקורתית ודיון תאורטי ב- 16 מאמרים, עוקב הספר אחר אופן השימוש במושג הנרטיב ואחר המובנים השונים שניתנו לו, ואגב כך בוחן את תפקיד הסיפור בשלל היבטיה של החוויה האנושית.

329 עמודים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה