אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון; כרך א
מספר קטלוגי
10755-001-4
תחום: מדעי הרוח
 

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון; כרך א

כותבת:

"תולדות אמנות ימי הביניים הן מערכה לזיקוק המהות הרוחנית מן הדברים הנראים לעין לכדי חיזיון בעל משמעות", אמר מייקל קמיל, מחוקריה הבולטים של אמנות זו. דבריו מיטיבים לבטא את ייחודה של יצירה חזותית זו, שכן בהיותה רוחנית סמלית במהותה, גילוייה החזותיים אינם ניתנים לפענוח במבט הראשון. כדי לזהות את מרכיביה השונים ולעמוד על פשרם יש להצטייד במשקפים מיוחדים. משקפיים אלה מוצעים לקוראי שלושת הכרכים של אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון.

כרכי הספר, המלווים במאות תצלומים בצבע מלא, מציעים מסע היכרות עם היצירה החזותית בתקופה שבין המאה ה-3 לספירה לשלהי המאה ה-15 בקירוב, בעולם הנוצרי, הלטיני והמזרחי, במרחב המשתרע ממערב אירופה (צרפת, אנגליה וספרד) עד האגן המזרחי של הים התיכון (טורקיה, סוריה ומצרים). בד בבד עם הצגת אופני התבוננות וניתוח יצירות בתחומי האדריכלות והאמנות הפלסטית - ציור, פיסול, אמנות החפץ ואמנות האיור - נבחנים חפצי אמנות ואומנות, טכניקות יצירה ומגמות יצירה מקומיות ואזוריות.

בצד העיון במעשה היצירה עצמו נידונות גם סוגיות ייחודיות הנובעות מיחסי הגומלין בין היחיד למוסדות הדת והשלטון, ובעיקר מדפוסי האמונה של האדם באל ומקשרי תרבות בין הישויות הגיאופוליטיות באותה תקופה. הדיון ביצירה החזותית מעוגן בהקשרים רחבים של היסטוריה, דת, תרבות וחברה ובכללם אסתטיקה, פילוסופיה וגישות ביקורתיות לחקר אמנות ימי הביניים. מתי מאיר היא חוקרת ומרצה בתחומי אמנות ימי הביניים וחברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה.

תאור הקורס

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק