למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מחקר איכותני - שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל
מספר קטלוגי
10748-001-4
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מחקר איכותני - שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל

עורכים:

הספר "מחקר איכותני - שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל" סוקר ומדגים מגוון רחב של דרכים והליכים למחקר המבוסס על ראיונות ושיחות ועל ניתוח טקסטים כתובים, חומרים חזותיים וצלילים. בפתח הספר פרק הדן ביחסים שבין שיטות כמותיות לאיכותניות ובהקשר שבין השיטות הללו לבין הידע שהחוקרים במדעי החברה מבקשים להשיג. הספר כולל ארבעה חלקים: החלק הראשון מתמקד בדרכים השונות לאיסוף חומרי גלם מחקריים. פרקיו עוסקים בבניית קורפוס, בראיונות אישיים, קבוצתיים, נרטיביים ואפיזודיים, ובדרכים לאיסוף תמונות וקטעי סרטים.

החלק השני מציג גישות שונות לניתוח טקסט, תמונה וצליל: ניתוח תוכן, ניתוח טיעונים, ניתוח שיח ושיחה, ניתוח רטורי, ניתוח תמונות וסרטי קולנוע, ניתוח מוסיקה. כל פרק מלווה בדוגמאות ובהסברים כיצד עושים זאת, צעד אחר צעד. החלק השלישי עוסק בדרכים שונות לשימוש במחשב כדי לנתח חומרי גלם של מחקר איכותני. החלק הרביעי נוגע בשאלות של איכות המחקר: מהם הקריטריונים להעריך את איכותה של עבודת מחקר שנעשתה בגישה איכותנית. הספר על חלקיו מאפשר לחוקרים ולסטודנטים לבחור בחירה מושכלת בין דרכים שונות לאיסוף חומרי מחקר ולניתוחם

403 עמודים

תאור הקורס

שיטות מחקר איכותניות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה