למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

יהודי רוסיה במאה העשרים; כרך ד'
מספר קטלוגי
10744-004-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

יהודי רוסיה במאה העשרים; כרך ד'

כותבת:

עורך:

ספר זה, על ארבעת כרכיו, מגולל את תולדותיה של יהדות רוסיה משלהי התקופה הצארית ועד לימי שלטונו של ולדימיר פוטין. ההיבטים שהוא מבקש להבהיר כוללים את יחסי היהודים עם השלטון, מדיניות השלטונות כלפי היהודים, השפעת המגמות המסתמנות בחברה הסובבת הלא-יהודית על התפתחויות בקרב היהודים, תהליכים דמוגרפיים, וכן ההיסטוריה החברתית, הכלכלית, האינטלקטואלית והתרבותית של הציבור היהודי-רוסי. הכוונה היא להציג בפני הקוראים תמונה שלמה ככל הניתן במסגרת מצומצמת יחסית של אחד מפרקי ההיסטוריה היהודית הדרמטיים ביותר.

הדגש בספר הקורס מוסב על התקופה הסובייטית התופסת את מרביתה של המאה העשרים. אולם העורכים לא ראו אפשרות להקדיש קורס לעידן זה באורח בלבדי. זאת, מאחר שמחד גיסא, הדור האחרון של השלטון הצארי הכשיר את הקרקע באורח מובהק להרבה ממה שאירע לאחר מכן תחת המשטר הבולשביקי, ומאידך גיסא, העשורים התוכפים להתפרקותה של ברית המועצות הושפעו במישרין מהתקופה שקדמה להם, והחותם הסובייטי הוטבע בכל המישורים על ההתרחשויות שהיו עדים להן.

ואכן המאה העשרים הייתה עדה לתהליך שבו הקיבוץ הגדול ביותר של העם היהודי הלך והידלדל בעקבות מצרף של הגירה, מלחמות, דיכוי והתבוללות מרצון, עד אשר נותרו על אדמת רוסיה מתי מעט בלבד. בד בבד, ציבור שהיה בה בעת מבצר המסורת היהודית רווי מרכזי לימוד ישיבתיים משגשגים, וכן ערש לצורות מודרניות של תרבות יהודית עשירה ורבת-פנים, נשחק עד דק, עד למצב שבו התקשו היהודים להגדיר במה מתבטאת יהדותם. רבים מהם ידעו רק זאת - הם היו קשורים ביהדות בעבותות, ללא כל אפשרות להתנער ממנה.

ראוי לציין שהמאה העשרים הסתיימה כפי שהיא החלה - בהגירה המונית של יהודים שלא ראו תקווה לעתידם אלא מחוץ לגבולותיה של רוסיה. עורך הקורס, פרופסור יעקב רואי הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה. בכתיבת היחידות השונות השתתפו עמיתים ממוסדות שונים וממגוון דיסציפלינות אשר תרמו כל אחד ואחת את תרומתו הייחודית.

296 עמודים

תאור הקורס

יהודי רוסיה במאה ה-20

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה