מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים
מספר קטלוגי
10723-002-1
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול

מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים, מוסדות ותהליכים

כותבים:

מדיניות ציבורית היא ביטוי מעשי להחלטות (או אי-החלטות) של רשויות השלטון. כל אחת במסגרת סמכותה. במדינות דמוקרטיות צריכה המדיניות הציבורית למלא תפקידים רבים: לשרת את הציבור, לשמור על זכויות היסוד של הפרט ושל הקהילה, לאפשר לקבוצות רבות ככל הניתן להגשים את האינטרסים של חבריהן, לסייע לחלשים לשפר את מצבם בין אם באופן ישיר ובין בעקיפין, לשמור על זכויות המיעוט ולהגן על ביטחונם של האזרחים. את כל אלה יש להוביל בתהליכים הוגנים, שקופים, שיטתיים, מבוקרים, אפקטיביים ויעילים.

בישראל, המדיניות הציבורית בתחומים שונים שואבת מתחומים מגוונים, בהם המבנה השלטוני, התרבות הפוליטית, המבנה החברתי, הכלכלה, השסעים בחברה, היחסים הבינלאומיים. למעשה, אין תחום ממנו נעדרת התערבות הממשל, פעמים לצורכי אסדרה, לעיתים לצורכי מימון וכמובן לצורכי אכיפה. בספר זה, השני בסדרה, מוצגים בפני הקורא מרכיבים שונים של המדיניות הציבורית בישראל, אלה המשפיעים עליה ואלה המשולבים בה.

393 עמודים

תאור הקורס

מדיניות ציבורית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק