מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות
מספר קטלוגי
10723-001-3
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ניהול

מדיניות ציבורית: יסודות ועקרונות

כותבים:

מדיניות ציבורית היא ביטוי מעשי להחלטות (או אי-החלטות) של רשויות השלטון. כל אחת במסגרת סמכותה. במדינות דמוקרטיות צריכה המדיניות הציבורית למלא תפקידים רבים: לשרת את הציבור, לשמור על זכויות היסוד של הפרט ושל הקהילה, לאפשר לקבוצות רבות ככל הניתן להגשים את האינטרסים של חבריהן, לסייע לחלשים לשפר את מצבם בין אם באופן ישיר ובין בעקיפין, לשמור על זכויות המיעוט ולהגן על ביטחונם של האזרחים. את כל אלה יש להוביל בתהליכים הוגנים, שקופים, שיטתיים, מבוקרים, אפקטיביים ויעילים.

חקר המדיניות הציבורית שואב מדיסציפלינות שונות ומגוונות. הספרות המקצועית בתחום זה החלה להתפתח בארה"ב ובמערב אירופה כבר לפני שישה עשורים ויותר. בעברית, ספר זה הוא הראשון אשר מציג לקורא הישראלי באופן מרוכז ומפורט ביותר את הגישות השונות, תוך שימוש בדוגמאות מישראל ומהעולם.

466 עמודים

תאור הקורס

מדיניות ציבורית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק