למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חשבונאות של מוסדות ללא כוונת רווח
מספר קטלוגי
10720-507-2
תחום: מדעי החברה
נושא: חשבונאות

חשבונאות של מוסדות ללא כוונת רווח

כותב:

למוסדות הפועלים ללא כוונת רווח (מלכ"רים) יש חלק מרכזי ומשמעותי ביותר בפעילות המשק. מוסדות אלה מכונים לעיתים קרובות המגזר השלישי, על מנת להבדילם מהגופים העסקיים ומהמגזר הציבורי, ונמנים עמם ארגונים בעלי מטרות ציבוריות שונות: ארגוני צדקה, ארגוני עובדים, בתי חולים, מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, ועוד.

להבדיל מחברות עסקיות רגילות, בהן משמשים הדוחות הכספים בעיקר את המשקיעים המעוניינים במידע על רווחיותן, במלכ"רים חשובים דוחות כספיים נאותים בעיקר לשם פיקוח על אופן התנהלותם, והם משמשים בין היתר את התורמים, את נותני האשראי, ואת הגופים המתקצבים, כולל רשויות השלטון.

כחלק ממגמה עולמית, התחוללה גם בחשבונאות המלכ"רים בישראל מהפכה בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. המהפכה כללה מעבר ליישום העקרונות הבסיסיים של החשבונאות המקובלת בחברות עסקיות רגילות, ובראשם בסיס הצבירה. השינוי הוא דרמטי, והוא שיפר ללא היכר את ההתנהלות, את דרך קבלת ההחלטות ואת השקיפות במלכ"רים, וחשוב מכל - את אחריות המנהלים.

יחדת לימוד זו עוסקת בכללי החשבונאות שמיישמים מלכ"רים בישראל כיום, כעשרים שנה לאחר המהפכה בתחום זה. היחידה מיועדת לסטודנטים לחשבונאות, אך גם לשימושם של העוסקים בנושא זה בפועל, לרבות רואי חשבון, מנהלים בכירים, וחברי הוועד המנהל במלכ"רים שונים.

תאור הקורס

חשבונאות פיננסית ב

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק