למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דמוקרטיות: משטרים רפובליקניים בצרפת במאה ה- 20; יח' 8-7
מספר קטלוגי
10661-007-4
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

דמוקרטיות: משטרים רפובליקניים בצרפת במאה ה- 20; יח' 8-7

כותב:

הכרך דמוקרטיות מציג גישות שונות להגדרת הדמוקרטיה ומאפייניה ודן בסוגיות הבסיסיות הכרורוכת בתפיסת הדמוקרטיה ובמרכיביה המוסכמים והשנויים במחלוקת, כפי שהן משתקפות במשטרים הדמוקרטיים של המאה העשרים. בכרך זה נבחנות גישות תאורטיות שונות, מתוארים סוגים של משטרים ומועלות סוגיות יסוד שהדמוקרטיה המודרנית נדרשת להן, ובהן ומעמד המיעוטים, הקשר בין דת ומדינה ושיטות הבחירות.

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה