דמוקרטיות: ממשל ופוליטיקה בארצות הברית; יח' 6
מספר קטלוגי
10661-006-6
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

דמוקרטיות: ממשל ופוליטיקה בארצות הברית; יח' 6

כותב:

הספר משרטט את קווי המתאר של הליכי הממשל האמריקני ובוחן הן את מוסדות הממשל - הקונגרס, הנשיאות והמערכת השיפוטית, והן את הארגונים החשובים בזירה הפוליטית - מפלגות וקבוצות לחץ. על רקע דוגמאות עדכניות לתחילת המאה העשרים ואחת סוקר אלן גרנט, מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת אוקספורד ברוקס, את העקרונות העומדים ביסוד ההליך הפוליטי האמריקני: עקרון הפרדת הרשויות, עקרון האיזונים והבלמים, המבנה הפדרלי ועקרון הבקרה השיפוטית.

פרקי הספר מתארים את ההתפתחות התרבות הפוליטית מאז הכרזת העצמאות בשנת 1776, את התפתחות המערכת הדו-מפלגתית ואת אופן עבודת בית המחוקקים, המירוץ לנשיאות ודפוסי ההצבעה.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק