למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

החברה הערבית בישראל: מרוב למיעוט לאומי; כרך א'
מספר קטלוגי
10657-202-7
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

החברה הערבית בישראל: מרוב למיעוט לאומי; כרך א'

כותבים:

כותבים:

ספר זה על ארבעת כרכיו משרטט תמונה מקיפה ומפורטת, רב-תחומית ועדכנית, של כל היבטי מרקם החיים של החברה הערבית-פלסטינית בישראל בצל יחסיה עם הרוב היהודי. חוקרים פלסטינים וחוקרים יהודים מדיסציפלינות שונות: היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולגיה, גאוגרפיה, פסיכולוגיה וחינוך, דנים כל אחד בתחומו, בסוגיות מכוננות ואף שנויות במחלוקת בדינמיקה של החברה הערבית בישראל כמיעוט לאומי וכקהילה תוססת.

406 עמודים

תאור הקורס

החברה הערבית בישראל

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק