למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תורת המחירים ב': המונופול; תחרות אסטרטגית בין מעטים; יחי' 10 - 11
מספר קטלוגי
10628-010-0
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

תורת המחירים ב': המונופול; תחרות אסטרטגית בין מעטים; יחי' 10 - 11

כותבים:

הסדרה עוסקת בנושאים הקשורים בתורת היצרן הפועל בסביבה תחרותית. מובאים מושגי יסוד של תורת היצרן - ייצור, יצרן, תשומה ותפוקה, ומוארת סוגיית טיבה של פעילות הייצור - תכנית ייצור, קבוצת אפשרויות הייצור, סביבה וטכנולוגיה. כמו כן מוצגת סוגיית קבוצת אפשרויות הייצור, שבדרך כלל אינה זהה לקבוצת תכניות הייצור האפשריות מן הבחינה הטכנולוגית, שכן היא תלויה במידה רבה בסביבה שבה פועל היצרן.

‏יחי' 11-10‎ עוסקות ביצרנים הפועלים בסביבות לא תחרותיות.

תאור הקורס

תורת המחירים ב

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה