למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
אינטליגנציה אנושית/ כרך ב'
מספר קטלוגי
10620-002-5
 
נושא: פסיכולוגיה

אינטליגנציה אנושית/ כרך ב'

כותב:

הקניית ידע בסיסי וכלים חשיבתיים להבנת תופעות הקשורות באינטליגנציה האנושית על היבטיה השונים.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק