למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות
מספר קטלוגי
10589-001-6
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות

כותבת:

כשלושה עשר מיליון יהודים חיים היום בעולם ולמעלה משליש מהם, כחמישה מיליון ושלוש מאות אלף איש, מתגוררים בארצות-הברית. פזורה זו אינה מתייחדת רק בגודלה, אלא גם באופייה המיוחד, בשינויים שהיא חוללה ביהדות ובמוסדותיה, בפן הייחודי שהיא העניקה לחיים היהודיים המודרניים, בערכיה ובדפוסי התארגנותה.

הספר החוויה היהודית האמריקנית מאיר היבטים מרכזיים בתולדותיה, ובעיקר בהוויתה של תפוצה זו, באמצעות דיונים, סקירות היסטוריות ומקורות. ייחודו הוא בפרסום מקורות ראשוניים שחלקם נחשבים לטקסטים קלאסיים של יהדות זו. אחרים מתארים את פעילותה בתחומים שונים, ולאלה נוספו דיונים מקדימים ודיון תמטי על מאפייניה של קהילה זו.

ספר זה הוא השלישי בסדרת הספרים החוויה היהודית האמריקנית העוסקת בארבעה נושאים מרכזיים שבהם מתייחדת הקהילה היהודית האמריקנית: ההגירה, שממנה התהוותה הקהילה, מאפייניה הרעיוניים והתרבותיים, הזרמים הדתיים שהתפתחו בה והסולידריות היהודית שלה כלפי קיבוצים יהודיים החיים מחוץ לגבולות ארצות-הברית.

תאור הקורס

פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק