למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני
מספר קטלוגי
10569-001-0
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני

כותבים:

ספר זה עוסק בשאלות "מיהו" ו"מהו" יהודי מכניסתם של היהודים לעידן ה(רב) מודרני. שאלות אלה אינן יורדות מסדר היום והן היו לסימן היכר של הקיום היהודי בעת הזאת. כיום יש נוסחי זהות יהודית רבים מאד בעולם היהודי וספר זה דן בהם ועורך השוואה שיטתית ועקבית. בכך יש בכדי להבין את חוויית הקולקטיב היהודי וכיווני השתנותו כיום בתור דוגמא מאלפת של התפתחות זהות קולקטיבית בימינו.

השאלות שספר זה מציג משיקות עיונית להתייחסות של מדעי החברה וחוקרי ההיסטוריה בת-זמננו לשאלת הזהות הקולקטיבית הנוכחת בצורה כה אינטנסיבית בחיים המודרניים. תופעה זו מצביעה על אמת הדורשת מימוש מדי יום ביומו. אמת שהיא בגדר משימה, שליחות ואחריות והעולה על הדעת כל אימת שבני-אדם חושבים על עצמם. בזהות הקולקטיבית כרוכים היבטים אוניברסליים המתארים פרטים כ"בני אדם", והיבטים פרטיקולריים המתארים אותם כבעלי תכונות "ייחודיות".

ספר זה פותח בדיון עיוני בנושא הזהות הקולקטיבית לפני שהוא מציג את מרחב השונות של הזהות היהודית על ניסוחיה החלופיים הן בממד הדיאכוני והן בממד הסינכרוני. הממד הדיאכוני מבחין בין הזהויות היהודיות המסורתיות לבין הזהויות המודרניות, ובעידן המודרני בין הניסוחים שעלו בתקופת האמנסיפציה, במאה ה- 20 ובתקופתנו אנו. הממד הסינכרוני מבחין בזרמים ובניסוחים שונים שיש להם ביטוי בכל תקופה ותקופה. דיונים אלה מעוגנים בנסיבות ההיסטוריות המבטאות תהליכי השתנות מרחיקי לכת בעולמנו שהפכו את תנאי הקיום היהודי לגמרי.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק