למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

יהודי תימן, היסטוריה, חברה ותרבות: חברה וכלכלה; החיים התרבותיים וחיי המשפחה; תנועות משיחיות; כרך ב'
מספר קטלוגי
10565-002-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

יהודי תימן, היסטוריה, חברה ותרבות: חברה וכלכלה; החיים התרבותיים וחיי המשפחה; תנועות משיחיות; כרך ב'

כותבת:

כרך ב דן בתרבותם הייחודית של יהודי תימן, שהתפתחה תוך שימור ערכים תרבותיים יהודיים עתיקים, אימוץ מאפיינים שונים מתרבות הסביבה המוסלמית, והיענות לזרמים מובילים במחשבה היהודית ובספרות היהודית שהגיעו אליהם ממרכזים יהודיים מחוץ לתימן.

תאור הקורס

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק