למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תרבות הפנאי בישראל - תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1990-1970: ספר הקורס
מספר קטלוגי
10503-001-9
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תרבות הפנאי בישראל - תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1990-1970: ספר הקורס

כותבים:

כותבים:

ניתוח סוגיית הפנאי ההולך והגדל בישראל ובעולם המערבי בהקשר הרחב - כחלק אינטגרלי של כלל הפעילויות האנושיות, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה. בדיקת קשרי הגומלין בין פנאי לבין חברה, דת, צריכה, תרבות ותקשורת בישראל ובעולם.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה