למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה: רדיקליזם חברתי - "הסוציאליזם היהודי" במזרח-אירופה/ יח' 3
מספר קטלוגי
10494-003-6
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה: רדיקליזם חברתי - "הסוציאליזם היהודי" במזרח-אירופה/ יח' 3

כותב:

יחידה זו מתמקדת ב"סוציאליזם היהודי" ובתנועות הפועלים בקרב יהודי מזרח אירופה, למן צמיחתם ועד פרוץ מלחמת-העולם הראשונה. המונח "סוציאליזם יהודי" מורכב משני יסודות: יסוד כללי - הסוציאליזם הוא אידיאולוגיה שהכתה שורש בצורות שונות בעולם כולו. ויסוד ספציפי - שם התואר "יהודי" מבטא את הרעיון של התארגנות סוציאליסטית יהודית.

יחידה זו עוקבת אחר מגוון אידיאולוגיות סוציאליסטיות שהשתרשו בחוגי האופוזיציה המיליטנטית ברוסיה ובמיוחד באוכלוסיה היהודית. כמו כן מובא בה ניתוח של הגורמים שהאיצו את כוח המשיכה של הרעיונות הסוציאליסטיים ב"רחוב היהודי" מראשית שנות התשעים של המאה ה- 19 ולמעשה עד מלחמת-העולם הראשונה. היחידה מתמקדת בתיאור ובניתוח של הניסיונות הרבים ליצור סינתזה בין הרעיונות הללו לבין הלאומיות היהודית - כלומר הנסיונות ליצור את מה שנהוג לכנות "סוציאליזם יהודי".

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק