למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה: הספרות והחיים - צמיחתה של ספרות יידיש החדשה; יח' 2
מספר קטלוגי
10494-002-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה: הספרות והחיים - צמיחתה של ספרות יידיש החדשה; יח' 2

כותב:

יחידה זו עוסקת בסקירת תהליך צמיחתה של ספרות יידיש החדשה במזרח-אירופה משנות ה-60 של המאה ה-19 ועד למלחמת העולם הראשונה, תוך התמקדות ביצירותיהם של שלום עליכם, נדלי מוכר ספרים וי"ל פרץ. בין הסוגיות המרכזיות: הגורמים שהביאו לצמיחתה של ספרות יידיש החדשה; טיב הקשר שנוצר בין הסופר הכותב ביידיש לבין קהל קוראיו; השפעת מעמדה של יידיש בחברה היהודית על הספרות החדשה שנכתבה בלשון זו.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק