פרקים במורפולוגיה עברית: דרכים ביצירת מילה עברית; גזירה ונטייה;     יח' 6-4
מספר קטלוגי
10483-004-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: לשון

פרקים במורפולוגיה עברית: דרכים ביצירת מילה עברית; גזירה ונטייה; יח' 6-4

כותבת:

הסדרה מתארת היבטים של המורפולוגיה העברית לאור התאוריות המורפולוגיות הבלשניות השונות, ומסבירה במסגרתן את תהליכי הלשון האחראים לתצורה הלשונית.

תאור הקורס

פרקים במורפולוגיה עברית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק