האסלאם: לידתה של דת: נביא וקהילת מאמינים; ירושת הנביא, בעיית הח'ליפות והפילוג באסלאם; כרך א
מספר קטלוגי
10432-001-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

האסלאם: לידתה של דת: נביא וקהילת מאמינים; ירושת הנביא, בעיית הח'ליפות והפילוג באסלאם; כרך א

כותבים:

ספר זה מתוך סדרה שעוסקת בדת האסלאם ומתמקדת בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות בדת זו מראשיתה ועד ימינו. מוצגות הנסיבות שבהן התגבשו כמה מתפיסות היסוד של דת האסלאם והמערכת המוסדית שלה, ומתוארים השינויים שהתחוללו בעולם המוסלמי במהלך הדורות.

תאור הקורס

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק