למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית - קובץ מאמרים
מספר קטלוגי
10419-501-1
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

מדינת החשמונאים לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית - קובץ מאמרים

עורכים:

סקירת האירועים והתהליכים המרכזיים בתולדות עמנו לאחר שיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים: התמורות שחלו ביהדות לאחר חורבן המקדש ובגלות בבל, התחדשות החיים היהודיים בארץ-ישראל, המשבר בעם היהודי כתוצאה מהמפגש עם התרבות ההלניסטית וסקירת כינונה של המדינה היהודית תחת שלטון בית חשמונאי.

תאור הקורס

מדינת החשמונאים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק