למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מגלות לקוממיות: כלכלה ותרבות חומרית בתקופת החשמונאים; חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים; יח' 10-9
מספר קטלוגי
10419-009-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

מגלות לקוממיות: כלכלה ותרבות חומרית בתקופת החשמונאים; חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים; יח' 10-9

כותבים:

סקירת האירועים והתהליכים המרכזיים בתולדות עמנו לאחר שיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים: התמורות שחלו ביהדות לאחר חורבן המקדש ובגלות בבל, התחדשות החיים היהודיים בארץ-ישראל, המשבר בעם היהודי כתוצאה מהמפגש עם התרבות ההלניסטית וסקירת כינונה של המדינה היהודית תחת שלטון בית חשמונאי.

תאור הקורס

מדינת החשמונאים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק