למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: הגדרת עלויות וסיווגן,תמחיר הזמנה ותהליך,עלויות עקיפות ומשותפות;יח'5-1
מספר קטלוגי
10404-001-9
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה, ניהול

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: הגדרת עלויות וסיווגן,תמחיר הזמנה ותהליך,עלויות עקיפות ומשותפות;יח'5-1

כותב:

הכרת מערכות תמחיר שונות, שבהן משתמשים עסקים לקביעת עלות מוצרים, ולימוד היתרונות והחסרונות של שימוש בנתונים מתוך מערכות התמחיר לצורך קבלת החלטות ניהוליות ולבקרה.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה