כלכלה מוניטרית בינלאומית: משטרי שער חליפין; תיאום בין משקים ותפקידם של המוסדות הבינלאומיים/ כרך שני
מספר קטלוגי
10398-002-5
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

כלכלה מוניטרית בינלאומית: משטרי שער חליפין; תיאום בין משקים ותפקידם של המוסדות הבינלאומיים/ כרך שני

כותב:

הסדרה עוסקת בצד המוניטרי של הכלכלה הבינלאומית: מאזן התשלומים, שוק המט"ח, מודל מקרוכלכלי של המשק הפתוח, משטרים של שערי חליפין, תנועות הון בינלאומיות, מוסדות והסדרים מוניטריים בינלאומיים.

תאור הקורס

כלכלה מוניטרית בין-לאומית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק