כלכלה מוניטרית בינלאומית: התאוריה המוניטירית של הכלכלה הבינלאומית; מקרו-כלכלה של המשק/ כרך ראשון
מספר קטלוגי
10398-001-7
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

כלכלה מוניטרית בינלאומית: התאוריה המוניטירית של הכלכלה הבינלאומית; מקרו-כלכלה של המשק/ כרך ראשון

כותב:

הסדרה עוסקת בצד המוניטרי של הכלכלה הבינלאומית: מאזן התשלומים, שוק המט"ח, מודל מקרוכלכלי של המשק הפתוח, משטרים של שערי חליפין, תנועות הון בינלאומיות, מוסדות והסדרים מוניטריים בינלאומיים.

תאור הקורס

כלכלה מוניטרית בין-לאומית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק