למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
דרכי היצירה המילונית בעברית בת-זמננו
מספר קטלוגי
10391-503-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: בלשנות ולשון עברית

דרכי היצירה המילונית בעברית בת-זמננו

כותב:

ניתוח ההתפתחויות שחלו באוצר המלים העברי במאה השנים האחרונות. תיאור דרכי היצירה של מלים חדשות ושל צירופים מילוניים והשוואתם לדרכי התצורה האופייניות לשלבים קודמים שבהתפתחות הלשון.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק