למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
דיני עבודה כרך ג: זכות היסוד לחופש ההתארגנות, זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי
מספר קטלוגי
10354-005-0
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

דיני עבודה כרך ג: זכות היסוד לחופש ההתארגנות, זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי

כותבת:

דיון מקיף במשפט העבודה בעידן שנות האלפיים מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי. הספר מקיף את מכלול פניה של מערכת יחסי העבודה. הוא מתמודד עם בעיות מערכת יחסי העבודה האינדיבידואלית, בד בבד עם ניתוחה של מערכת יחסי העבודה הקיבוציים. הספר גם מעמת את הקוראים עם ההשלכות שיש כיום לכלכלה המודרנית, לגלובליזציה ולשינויים המבניים במשק על זכויות העובדים וארגוניהם.

תאור הקורס

דיני עבודה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק