הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי: מדריך למידה
מספר קטלוגי
10352-507-7
תחום: מדעי החברה
נושא: פסיכולוגיה

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי: מדריך למידה

כותבת:

תאור הקורס

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק