למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הקבוצה הכנענית: תולדותיה, שורשיה והשפעתה על המציאות הישראלית, האידיאולוגיה הכנענית,שירת רטוש; יח'6-1
מספר קטלוגי
10335-001-3
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה, ספרות

הקבוצה הכנענית: תולדותיה, שורשיה והשפעתה על המציאות הישראלית, האידיאולוגיה הכנענית,שירת רטוש; יח'6-1

כותבים:

סקירה של צמיחת הכנעניות ופעילות הקבוצה הכנענית ומחולליה, דן באידיאולוגיה של הקבוצה וביצירות הספרות שלה, ומנתח את הזיקה ביניהן. בחינת יחסיה של הקבוצה הכנענית עם המציאות שבתוכה פעלה והארת היבטים חברתיים, תרבותיים וספרותיים.

תאור הקורס

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק