למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חסידות אשכנז: תורת הסוד ותורת האלוהות; תורת הכבוד; תורת הבריאה ומעשה יצירת הגולם
;        יח' 12-9
מספר קטלוגי
10297-009-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה, מדעי היהדות

חסידות אשכנז: תורת הסוד ותורת האלוהות; תורת הכבוד; תורת הבריאה ומעשה יצירת הגולם ; יח' 12-9

כותב:

ספר זה מתוך סדרה סוקר פרקים עיקריים בתולדות תנועת חסידות אשכנז, שפעלה בעיקר במאות ה-13-12 ויצרה את אחת התופעות המרכזיות בחיי הרוח היהודיים בימי הביניים. יוצריה ומוריה הניחו את היסוד לתיאולוגיה מעמיקה בעלת גוונים מיסטיים, שעברה מדור לדור כתורת הסוד ביהדות אשכנז אך בצדה יצרה גם תורת מוסר פופולרית, שעיצבה במידה רבה את חיי הדת והמוסר של יהדות אשכנז.

תאור הקורס

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק