פסיכולוגיה של המינים/כרך ב'
מספר קטלוגי
10293-002-1
 
נושא: פסיכולוגיה

פסיכולוגיה של המינים/כרך ב'

כותבת:

העמקת ההבנה לגבי המקורות השונים להבדלים בין המינים, הצגת תיאוריות שונות המנסות לעמוד על אופני התפתחותם ותוצאותיהם של ההבדלים, וגם השוואה בין מוסכמות חברתיות-תרבותיות לבין הממצאים המדעיים באשר להבדלים בין המינים.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק