למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פסיכולוגיה של המינים/כרך א'
מספר קטלוגי
10293-001-3
 
 

פסיכולוגיה של המינים/כרך א'

כותבת:

העמקת ההבנה לגבי המקורות השונים להבדלים בין המינים, הצגת תיאוריות שונות המנסות לעמוד על אופני התפתחותם ותוצאותיהם של ההבדלים, וגם השוואה בין מוסכמות חברתיות-תרבותיות לבין הממצאים המדעיים באשר להבדלים בין המינים.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק