למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

שיטות מחקר במדעי החברה: ניתוח שונות חד-כיווני, ניתוח שונות דו-כיווני;   יח' 12-11
מספר קטלוגי
10286-011-1
תחום: מדעי החברה
נושא: מדעי החברה - כללי

שיטות מחקר במדעי החברה: ניתוח שונות חד-כיווני, ניתוח שונות דו-כיווני; יח' 12-11

כותב:

ספר מתוך סדרה שעוסקת בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר.

תאור הקורס

רגרסיה וניתוח שונות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק