למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

שיטות מחקר במדעי החברה: רגרסייה וניתוח שונות -ניתוח רגרסיה, רגרסיה ושימושיה;
   יח' 10-9
מספר קטלוגי
10286-009-5
תחום: מדעי החברה
נושא: מדעי החברה - כללי

שיטות מחקר במדעי החברה: רגרסייה וניתוח שונות -ניתוח רגרסיה, רגרסיה ושימושיה; יח' 10-9

כותבת:

ספר מתוך סדרה שעוסקת בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר.

תאור הקורס

רגרסיה וניתוח שונות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק