למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
מבוא למקרא: ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה; ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת;      יח' 8-7/ כרך ד'
מספר קטלוגי
10278-007-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: מקרא, יהדות

מבוא למקרא: ההיסטוריוגרפיה המקראית הקדומה; ההיסטוריוגרפיה המקראית המאוחרת; יח' 8-7/ כרך ד'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק