למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למקרא: השירה המקראית; הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק, הנאום, תעודות ורשימות;
      יח' 5-3/ כרך ב'
מספר קטלוגי
10278-003-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא למקרא: השירה המקראית; הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק, הנאום, תעודות ורשימות; יח' 5-3/ כרך ב'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה