למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
מבוא למקרא: השירה המקראית; הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק, הנאום, תעודות ורשימות;
      יח' 5-3/ כרך ב'
מספר קטלוגי
10278-003-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: מקרא, יהדות

מבוא למקרא: השירה המקראית; הפרוזה המקראית לסוגיה: החוק, הנאום, תעודות ורשימות; יח' 5-3/ כרך ב'

כותבים:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק