למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למקרא: ממסורת לביקורת; מיצירה שבעל-פה לספרות שבכתב; יח' 2-1/ כרך א'
מספר קטלוגי
10278-001-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

מבוא למקרא: ממסורת לביקורת; מיצירה שבעל-פה לספרות שבכתב; יח' 2-1/ כרך א'

צוות פיתוח:

הדרכה בהכרת הספרות המקראית לסוגיה ולחטיבותיה ודיון בבעיות הקשורות בהתהוות המקרא לכל שלביו. דגש על הבנה כוללת של המקרא כיצירה ספרותית המייחדת את ישראל בתרבות העולם.

תאור הקורס

מבוא למקרא

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה