למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
בין יהודים לנוצרים: האמת העברית; אמונה ועולמות הידע; 
 יח' 8-6/ כרך ד' (מהדורה שנייה ומעודכנת)
מספר קטלוגי
10275-505-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

בין יהודים לנוצרים: האמת העברית; אמונה ועולמות הידע; יח' 8-6/ כרך ד' (מהדורה שנייה ומעודכנת)

כותבים:

הסדרה עוסקת במפגש בין הרוב הנוצרי ובין המיעוט היהודי באירופה, מהולדת הנצרות ועד ראשית העת החדשה, כפי שהוא מתבטא בתחומים השונים של חיי החברה והתרבות. היא סוקרת את השלכותיו של המפגש על דמותן של שתי הקבוצות גם יחד, ואת מקומו בהתפתחות תרבות המערב מזה ובמהלך ההיסטוריה היהודית מזה.

תאור הקורס

בין יהודים לנוצרים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק