למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פולין-תולדות יהודי מזרח אירופה: היהודים בכלכלת פולין; קהילות וועדים: דפוסי ארגון והנהגה;     יח' 4-3
מספר קטלוגי
10265-003-3
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

פולין-תולדות יהודי מזרח אירופה: היהודים בכלכלת פולין; קהילות וועדים: דפוסי ארגון והנהגה; יח' 4-3

כותב:

סקירת תולדות התפתחותו של המרכז היהודי במזרח-אירופה, שהיה הקיבוץ היהודי הגדול ביותר עד לתקופת השואה. למרכז היהודי שם היתה השפעה מכרעת על התרבות וההיסטוריה היהודית משלהי ימי הביניים ועד העת החדשה. בסדרה זו, תיאור הדפוסים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים של תפוצה זו, ניתוח התהליכים שעיצבו את דמותה של החברה היהודית במזרח-אירופה והיכרו עם הארגון הקהילתי וחיי הרוח.

תאור הקורס

תרבות, חברה ודת: יהודי פולין

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה