פסיכולוגיה קוגניטיבית: מבוא ותהליכי זיכרון, כרך א' יחידות 3-1
מספר קטלוגי
10264-301-2
תחום: מדעי החברה
נושא: פסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית: מבוא ותהליכי זיכרון, כרך א' יחידות 3-1

כותבים:

הקניית ידע בסיסי ומושגי יסוד בהבנת תהליכי הזיכרון.

תאור הקורס

פסיכולוגיה קוגניטיבית

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק