למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: הסינפוניות (האינוונציות התלת-קוליות); יח' 9-8
מספר קטלוגי
10260-008-7
 
 

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: הסינפוניות (האינוונציות התלת-קוליות); יח' 9-8

כותב:

כל יצירותיו הקלות של באך למקלדת, ובכלל זה דיון הלכה למעשה בדרכי ביצוען, לאור העקרונות הסגנוניים של תקופת הבארוק.

הערה: התקליטורים, המוזכרים בספרי הסדרה, אינם ניתנים לקנייה.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק