למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
בין בדיון לממשות: "נמרוד גיבור ציד","רחוב הטומוז'נה"-יצחק אורפז,"אנדרטת התחייה"-יצחק אורן;  יח' 11-9
מספר קטלוגי
10259-009-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

בין בדיון לממשות: "נמרוד גיבור ציד","רחוב הטומוז'נה"-יצחק אורפז,"אנדרטת התחייה"-יצחק אורן; יח' 11-9

כותבת:

סוגים מרכזיים בספרות הישראלית, מאפייניו של כל סוג והיחס הנבנה בו בין המציאות הבדיונית לזו הממשית. אגב כך ניתוח של סיפורים ישראליים השייכים לסוגים השונים וגם התוודעות למגוון של הסיפורת שנכתבה בארץ משנות החמישים ואילך.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק