למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

בין בדיון לממשות: "על סוסו בשבת"-משה שמיר, "השבוי" -ס. יזהר, "תחרות שחייה" -בנימין תמוז; יח' 6-4
מספר קטלוגי
10259-004-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

בין בדיון לממשות: "על סוסו בשבת"-משה שמיר, "השבוי" -ס. יזהר, "תחרות שחייה" -בנימין תמוז; יח' 6-4

כותבת:

סוגים מרכזיים בספרות הישראלית, מאפייניו של כל סוג והיחס הנבנה בו בין המציאות הבדיונית לזו הממשית. אגב כך ניתוח של סיפורים ישראליים השייכים לסוגים השונים וגם התוודעות למגוון של הסיפורת שנכתבה בארץ משנות החמישים ואילך.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק