למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

שנאת ישראל ואנטישמיות: שנאת ישראל בין רפורמציה לאמנציפציה; שנאת ישראל בפולין וברוסיה; יח' 7-6
מספר קטלוגי
10249-006-7
 
 

שנאת ישראל ואנטישמיות: שנאת ישראל בין רפורמציה לאמנציפציה; שנאת ישראל בפולין וברוסיה; יח' 7-6

כותבים:

שנאת היהודים לאורך הדורות - גילוייה והתפתחותה היא הנושא של סדרה זו. הבנת הקונפליקט בין היהודים לבין סביבתם בתקופות מסוימות ובמקומות שונים, הסיבות השונות לתופעת האנטישמיות וניתוח התופעה באמצעות גישות שונות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק