למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
שנאת ישראל ואנטישמיות: שנאת ישראל מהולדת הנצרות עד מסעי הצלב ובימי הביניים המאוחרים; יח' 4-3
מספר קטלוגי
10249-003-4
 
נושא: היסטוריה

שנאת ישראל ואנטישמיות: שנאת ישראל מהולדת הנצרות עד מסעי הצלב ובימי הביניים המאוחרים; יח' 4-3

כותבים:

שנאת היהודים לאורך הדורות - גילוייה והתפתחותה היא הנושא של סדרה זו. הבנת הקונפליקט בין היהודים לבין סביבתם בתקופות מסוימות ובמקומות שונים, הסיבות השונות לתופעת האנטישמיות וניתוח התופעה באמצעות גישות שונות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק