למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
בימי שואה ופקודה: בתום השואה; יח' 12
מספר קטלוגי
10234-012-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

בימי שואה ופקודה: בתום השואה; יח' 12

כותבים:

שואת יהודי אירופה היא הנושא של סדרה זו, שמתמקדת בהיבטים ההיסטוריים הקשורים בתקופה נוראה זו בחיי העם היהודי. הסדרה כוללת סקירה של התהליכים וההתרחשויות המרכזיים של התקופה, הצגת מדיניות האנטי-יהודית של הרייך השלישי, תיאור החיים היהודיים ובעיותיהם המיוחדות תחת השלטון הנאצי, סיפורה של העמידה היהודית, ולבסוף תוצאותיה של השואה והשלכותיה.

תאור הקורס

בימי שואה ופקודה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק