למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

סוגיות במשפט העברי;     כרך ב'
מספר קטלוגי
10229-002-0
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

סוגיות במשפט העברי; כרך ב'

כותבים:

המונח "משפט עברי", כינוי מודרני להלכה, כולל בחובו הסדרים משפטיים שנוצרו במקומות שונים ובזמנים שונים, מתקופת המקרא ועד ימינו. המשפט העברי, שהטקסטים המכוננים שלו הם התורה והתלמוד, הוא מערכת נורמטיבית המסדירה את כל ההיבטים של חיי היום-יום במישור הפרטי והציבורי כאחד, והכוללת בנוסף לתחום הדתי והריטואלי, דיני קניין ומשפחה, דיני חיובים ומסחר ודיני עונשין. במישור הציבורי, שיטת המשפט העברי מסדירה את מערכת בתי המשפט, דיני מסים, תקנות הקהילה ומשפט ציבורי.

בחלק זה של הספר זה נידונות סוגיות ספציפיות מתחומי משפט שונים: תקנת השוק; עשיית עושר ולא משפט; הפלה; המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש.

תאור הקורס

סוגיות במשפט העברי

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה